Cuba – záštita japonského meče

Cuba – záštita japonského meče Cuba - záštita japonského meče, Tsuba - Japanese Sword Guard

  • vydal: společnost Bušidó
  • autor textu: Jakub Zeman
  • autorka fotografií: Mgr. Ivana Matějková – Havlíková
  • autor grafiky: Milan Jaroš
  • tisk: FPS Repro
  • ISBN 978-80-254-7973-5
  • rok vydání: 2010 (1. vydání)

Po dlouhé a usilovné práci, se nám konečně podařilo vydat knihu o cubách, nebo-li záštitách japonského meče. Tato kniha se snaží přiblížit a představit cuby, ne jen jako součást japonského meče určeného k boji, ale i jako velice zajímavé a kvalitní umělecké dílo.

 

Anotace k publikaci Cuba, záštita japonského meče vydávané společností Bušidó:

Ojedinělá publikace, popisující z historického, technologického kunsthistorického úhlu pohledu záštitu na japonský meč (cuba), jejíž námět je jakýmsi oknem do duchovního a estetického světa dávných Japonců. Rozsáhlé zpracování námětů seznamuje čtenáře s japonskou i čínskou historií, literaturou, poezií, publikace obsahuje dosud nepublikované záštity včetně několika mistrovských děl nejvyšší úrovně z předních českých soukromých sbírek včetně bývalé kolekce profesora L.Jisla.

Autorem textu je japanolog Jakub Zeman, který se problematikou zabýval řadu let jako kurátor mimoevropských sbírek Národní galerie, fotografkou je Mgr. Ivana Matějková – Havlíková, mezinárodně respektovaná tvůrkyně, která se navýsost mistrně zhostila nafotografování municiózních exponátů také pro své bohaté zkušenosti s fotografií šperku. Příloha obsahuje historii školy Kinai z Ečizenu od R. Banerta a mimo japonštinu v tomto rozsahu poprvé opublikovaný ucelený slovník technických termínů se vztahem k mečovému příslušenství. Kromě mečových záštit prezentuje i několik příkladů japonských mečů vysoké sběratelské úrovně. Znamenitá úroveň fotografií a zdařilá grafická úprava na křídovém papíře. 160 stran.

Tags: , , , ,