Teppótai

Óšú bakumacu Teppótai – založení Evropského střeleckého oddílu období Bakumacu

Mistr Nakagawa je znám jako velký mistr meče, málokdo ale tuší, že mezi jeho záliby náleží i tradiční střelba z mušket hinawadžú, které se do Japonska dostaly s prvními Evropany v roce 1543 a velmi rychle se začlenily do válečné mašinérie krvavého sjednocování Japonska sklonku Období válčících států (Sengoku džidai). Již v roce 1996 byla senseiem založena Společnost pro zachování tradiční střelby z mušket, chránící tuto disciplínu bývalé provincie Higo (dnešní prefektura Kumamoto) a v roce 1998 se spoluúčastnil na založení obdobného spolku tradiční střelby z mušket města Akišita.

V roce 2007 na pozvání vojenského musea Britská královská zbrojnice (Royal Armouries) byla mimo jiná bojová umění demonstrována i tradiční střelba z mušket výše uvedenými střeleckými spolky.

S enthusiasmem sobě vlastním sensei navrhnul, abychom obdobný střelecký oddíl založili v rámci šidókai i v Čechách. Vyvstal ale jeden velice zásadní problém, a to nedostupnost tradičních mušket, jejichž cena startuje i v případě střelbyschopných replik na cca padesáti tisíci korunách. Naštěstí je v našem oddíle iai nemálo nadšenců turbulentního období sklonku šógunátu bakumacu a proto padl geniální nápad pojmout teppótai neboli střelecký oddíl v duchu onoho období, kdy se v Japonsku již používaly importované západní pušky, pro nás mnohem dostupnější.

Oddíl zpodobňuje status quo válečnictví sklonku šógunátu a ranného období Meidži, t.j. válek Bóšin, Seinan, Aizu etc., období, kdy oddíly Šinsengumi udržovaly krvavým mečem pořádek v Kjótu až po poslední samurajské povstání v Sacumě roku 1877. Protože prvními vojenskými instruktory konce šógunátu byli Francouzští důstojníci, nacvičuje se v oddíle střelba, nabíjení, vzájemné krytí etc. dle Francouzského stylu oné doby. Odborným konzultantem je Marek Loskot, chodící slovník vojenské historie a excelentní šermíř v jedné osobě. Výcvik odpovídá ekvivalentu lehké pěchoty, jakkoliv historická zkušenost dokládá, že tehdejší samurajové po prvním výstřelu pušku odhodili a do následného útoku tasili svou katanu, se kterou měli přeci jen více zkušeností.

Teppótai je zcela nový počin, aspirující na studium tohoto zajímavého období vojenské historie a otevřený spolupráci s obdobnými uskupeními v Japonsku i Evropě.