Tamešigiri Taikai

Dai iči Óšú tamešigiri taikai第一回,欧州試斬大会 – První evropská soutěž v tamešigiri

 

Termín konání: 30.6.2012

Pořádá: Óšú budžucu kókó šidókai a Pražské dódžó Hakuzan
Možnost účasti bez ohledu na styl či školu bojového umění, mohou se hlásit kluby i jednotlivci.

Posuzovaná kritéria

  • úhel seku – 45 a 90 stupňů u všech technik
  • Vyhodnocení bude na podkladě součtu všech bodů, které může soutěžící získat.
  • úspěšný sek 2 body, částečně úspěšný sek 1.bod, neúspěšný sek – diskvalifikace
  • kritéria:posuzována čistota seku, absence zvlnění řezu
  • celkový dojem, zanšin etc. 1 až 3 body
  • Hodnocení: provádění seku monouči (poslední třetinou čepele)
Uvedené seky budou prováděny v pořadí migi cubame gaeši, hidari cubame gaeši, dó barai. Techniky u cubame gaeši nemusí být časově svázány, lze seknout kesa kiri a následující kiriage s časovou prodlevou. První sek se provádí Nisoku ittó, t.j. příkrok levou nohou s nápřahem, dokrok pravou s dosekem. Dobrovolně je možno provádět iai nuki (totéž, ale s tasením).

Diskvalifikace

Nepřeseknutí makiwary,shození stojanu a další hrubé selhání (např. nótó se zasunutím meče do sayi v nesprávné pozici)

Požadovaný oděv

Musí odpoídat důstojnému charakteru akce, podléhá schválení komise, bez bližších požadavků na detaily, (např. kimono na výcvik karate a džúdó není problém, tepláková souprava zamítnuta)

Požadovaný meč

Musí projít schválením komise (z důvodu bezpečnosti a vyloučení kulturně cenných originálů z důvodu rizika poškození). Meč by měl rozměry korespondovat s výškou soutěžícího, s minimální délkou 65 cm.

 

Disciplíny

  • 1.rohož: migi hidari kesa, migi hidari dó, migi hidari kiriage (celkem 6.seků)
  • 2.rohož: makkó uči(1.sek),volná sestava (3 seky)
  • dvě stejné techniky ve volné sestavě – ztráta jednoho až dvou bodů. Ve volné sestavě je za úspěšný sek možno získat jeden až tři body, vyhodnocována obtížnost seků, popř.sestavy

 

Poznámka: pokud by se povinná sestava nevešla na první rohož, je možno pokračovat na druhé, ztráta 1.bodu, pochopitelně zmenšení prostoru na volnou sestavu. Povinná sestava se provádí obojručně (rjote uči)s mečem již taseným z pochvy, při volné sestavě možno sekat přímo s tasení (nuki uči) i jednoručně (katate uči). V případě nerozhodného výsledku soutěž v sekání volného segmentu makiwary (techniky dó giri, kiri age). Nesoutěžní ukázka vlastního bojového umění ostatním soutěžícím vítána.