Prague Dojo

Dne 5.8. se od 18hodin uskutečnila dlouho chystaná akce, a to slavnostní zahájení činnosti Pražského dódžó školy Nakagawa senseie, Óšú budžucu kókó šidókai, na adrese ZŠ Podbělohorská 26, Praha 5. Jakkoliv počasí hrozilo dešťem, božsta kami se slitovala a obřad pod širým nebem se odehrával v krásném letním večeru. Kromě senseie a jeho studentů zavítali milí hosté, někteří z nich jsou adepty jiných bojových umění (karate, kjúdó, naginata). Spolu se senseiem dorazil i pan Tanaka, sensei džudo, který u Nakagawy senseie trénuje iai i tamešigiri.

Tělocvična je toho času v rekonstrukci podlahy, proto tréninky probíhají jinde, během léta většinou exteriérově, leč nenechali jsme si ujít vzácné příležitosti senseiovy přítomnosti k zahajovacímu obřadu.

Ten započal projevem Nakagawa senseie, v němž popřál novému dódžó mnoho zdaru a zmínil své přesvědčení, že jakkoliv je japonský meč nástroj k zabíjení, v Pražském dódžó bude vést k šíření míru a k propagaci tradiční japonské kultury. Potom si studenti a sensei připili posvátným saké ze svatyně Kikuči džindža 菊池神社, ve které někteří studenti dódžó participovali toto jaro na bónó enbu 奉納演武 (obětině ukázky bojových umění za oběti nedávných tsunami a zemětřesení i zdar působení Óšú šidókai). Svatyně Kikuči je rozlehlým souborem budov zahrnujících svatyně i muzeum.

Hlavními božstvy 主祭神 společně uctívanými ve svatyni Kikuči 菊池神社 jsou členové rodu Kikuči, proslulého podporou trůnu v období Nambokučó (14. stol.) Taketoki 菊池武時公 (12. generace rodu), Takešige 武重公(13. generace rodu) , Takemicu 武光公 (15. generace) a Takemasa 武政(16. generace).

V roce 1333 požádal císař Go Daigo tennó 後醍醐天皇 Kikuči Taketokiho (1292 – 1333) o vojenskou pomoc proti regentům z rodu Hódžó, ale válečná štěstěna mu nepřála a přišel o hlavu, která se spolu s hlavou jeho potomků a stoupenců stala terčem pro výcvik lukostřelců. I jeho potomek Kikuči Takemicu (1319–1373) a ostatní členové rodu byli věrni trůnu a válčili za něj proti Ašikagům. Za zmínku stojí Kikuči Takešige (1307?-1338), který přišel v roce 1336 s myšlenkou připevnit hroty dýk tantó na dlouhé bambusové tyče a těmito improvizovanými kopími způsobit nepříteli v bitvě u Hakone těžké ztráty. Kopí se v oné době většinou nepoužívalo.

Ve 4. roce éry Keió 慶応 (1868, 1.rok éry Meidži) byl loayalitou 忠義 ke trůnu 皇室proslulý rod Kikuči císařem Meidži 明治天皇v knížectví Kumamoto 熊本藩určen k uctívání. Ve 3.roce éry Meidži 明治3年 (rok1870)byla na ruinách hlavní věže zřícenin hradu 城本丸址 vybudována a zasvědcena hlavní budova svatyně 社殿, a v 11. roce éry Meidži obdržela speciální status Císařské svatyně zvláštního postavení別格官幣社.

Vzhledem k určitým způsobem osobnímu vztahu části cvičících k uvedené svatyni padlo rozhodnutí připít na zdar Pražského dódžó právě posvátným saké z ní pocházejícím, nehledě na silnou válečnickou tradici, kterou svatyně představuje.

Následovala ukázka tamešigiri, při níž sensei a pak postupně studenti pražského dódžó provedli tamešigiri, přičemž každý sekal technikami, které sám zvolil. K vidění byly obtížné techniky nuki uči kiriage, katate uči hidari kesa a další, včetně nittó tamešigiri, zdařile provedené seniorem oddílu Marcelem (62let). Všechny seky byly provedeny úspěšně a rohože rozsekány k plné spokojenosti. Test seku si pod mou a senseiovou supervizí vyzkoušeli i externí návštěvníci včetně dvou krásných dívek, poté japanolog a talentovaný hráč na bambusovou flétnu šakuhači Petr Ogurek (mimo jiné 1.dan Musó Šinden rjú) zahrál skladbu z klasického repertoáru honkjoku na tento meditativní nástroj a podal výklad o příslušné skladbě, pocházející z 18. století.

Poté následovala neformální část programu, zahrnující čaj, alkohol, pohoštění, donesené laskavými donátory a družnou rozpravu. Přes hrůzu z nepřízně počasí celé zahájení činnosti proběhlo nejlepším možným způsobem a lze doufat, že se jednalo o zdárné předznamenání budoucího rozkvětu dódžó a jeho aktivit.

/Jakub Zeman/

naše videa na youtube

Pražská pobočka CzTK チェコ刀剣会 ・ プラハ

Zahajovací schůze: 27.května 2009

studijní scdhůze: nepravidelně

členství: čestné, bezpříspěvkové

Jedná se o lokální pobočku Czech Token Kai, řídící se plně stanovami CZTK a plně kooperující s hlavní pobočkou v Olomouci.

Cíle:studium a propagace japonského meče a oborů s ním souvisejících, výměna informací ,sdílení literatury, přednášková, sběratelská, osvětová, výstavnická a edukační činnost, poradenství, komunikace se státními i soukromými sbírkami se zaměřením na japonský meč a související tématiku a obdobnými společnostmi japonského meče ve světě, propagace prací a činnosti českých mečířů. Spolupráce na projektech Společnosti Bušidó, výhledově spolupráce s NBTHK, participace na projektech mapování mečů ve státních sbírkách v ČR.

Podmínka členství: vlastnictví alespoň jednoho originálu japonského meče nebo mečové záštity (cuba).Dále viz obecně podmínky členství CZTK

Předseda pražské sekce: Jakub Zeman

Místopředseda: Radovan Banert

Jednatel: Marek Müller