Bušidó

Bušidó

Společnost bušidó vznikla v březnu roku 2010, jejím cílem je přiblížit široké veřejnosti umění a kulturní a historické reálie dávného Japonska, obzvláště ve spojitosti s japonskými meči a svébytnou samurajskou kulturou. Činí to prostřednictvím publikační činnosti, přednáškových a osvětových akcí a workshopů, zabezpečuje poradenství a restaurátorské práce pro sběratele asiatik a především japonských mečů. Společnost se prezentuje na svém portálu www.busido.cz, úzce spolupracuje s Českou společností japonského meče Czech Tóken Kai, se kterou spolupracuje na realizaci mnohých společných projektů.

Bušidó (japonsky: 武士道, česky: Cesta válečníka) je kodex morálních pravidel, kterých měli samurajové dbát. Často je to nevyslovený a nepsaný kodex, který tím spíš má svoji moc pravých skutků, protože je to zákon psaný v srdcích. Obsahuje základní principy chování, kterými se každý samuraj řídil. Původně se jednalo o nepsaná pravidla, určována převážně filozofickým směrem. Poprvé je sepsal Jamaga Sokó (1622 – 1685). Základní zásady jsou: věrnost pánovi, úcta k předkům a rodičům, čestné jednání, pravdomluvnost, odvaha a upřímnost, ctnost a sebezdokonalování.

義 – Gi – Klidná mysl
勇 – Jú – Odvaha
仁 – Džin – Benevolence
礼 – Rei – Respekt
誠 – Makoto nebo 信 – Šin – Upřímnost
名誉 – Meijo – Čest a sláva
忠義 – Čúgi – Oddanost
Všechny tyto zásady vystihují to, co samurajský meč symbolizuje. Samurajský meč je duší bojovníka. A kodex Bušidó dává samurajům „ Čestnou hru v boji “.