Výstava Otisky Dharmy

Kniha “Kolekce buddhistických súter z kamenných stél ze sbírek studia Ningzhai”

Kniha, vydaná v roce 2014 filantropem panem Qian Shili, je unikátní publikace  o 14 svazcích, obsahující reprodukce frotáží ze všech nejvýznamnějších kamenných stél ze skalních chrámů severní a střední Číny od období Severní Wei (220 – 589 n.l.) a Severní Qi(550 – 577),až po období dynastie Song(960 – 1279). Frotáže sejmuté ze stél pocházejí většinou z období dynastie Ming (1368 – 1644) a jsou samy o sobě nesmírně cenným sběratelským i historickým  materiálem. Většinou pocházejí ze sbírky pana Qian shili, která vznikala v rozsahu cca 20 let.) Je neuvěřitelně cenná, neboť obsahuje i velmi vzácné frotáže ze stél, které již neexistují. Kniha, kterou vydal pan Qian Shili v literátském duchu čínských učenců pod svým sběratelským pseudonymem Ningzhai, byla vytištěna nákladem autora v počtu 100 výtisků, v prestižních tiskárnách Artron, specializujících se na tisk uměleckých monografií. Publikace je svým unikátním obsahem, rozsahem použitého materiálu a zejména kvalitou provedení naprosto ojedinělým dílem. Je také unikátním materiálem pro bádání v oblasti paleografie a textologie raných čínských překladů indických buddhistických súter. Výrobní náklady jedné sady (14 svazků) představuje 99000 RMB (cca300 000 Kč). Jednu sadu již věnoval pan Qian Shili Čínské národní knihovně, další zamýšlí věnovat významným světovým knihovnám. V současnosti, která se vyznačuje spíše povrchností, nezájmem o kulturu a historii, je takovéto nádherné odhodlání pana Qian Shili  chránit kulturní dědictví minulosti hodno nejvyšší úcty. Bezesporu celé generace sinologů, badatelů a dalších čtenářů budou v budoucnosti s vděčností vzpomínat na vznešený ušlechtilý čin pana Shili, který osobním úsilím a nemalou obětí vytvořil jednoznačně pozitivní přínos přesahující rámec Číny, de facto se díky unikátnosti opublikovaných frotáží jedná o přínos pro kulturu celého světa. Jak pozitivní je to energie v době, kdy hordy fanatických barbarů jatých ignorantstvím non plus ultra beztrestně ničí památky světového významu! Nehledě na humanistický rozměr buddhismu, který prozařuje i z frotáží súter, už jen fakt, že jednotlivec sám o sobě, bez zázemí státní či vědecké instituce, zrealizuje pro obecné blaho takovýto velký a chvályhodný počin, vytváří pozitivní energii, umožňující se dívat do budoucnosti s jistou nadějí. Ještě není vše ztraceno, ještě přetrvává moudrost, nezištná práce pro druhé, úcta k minulosti a kultuře.

Jelikož si pan Qian Shili  během své cesty do Čech v minulém roce oblíbil Prahu, chtěl by jednu sadu věnovat Národní knihovně.  Tento opravdu velkolepý dar čínského filantropa a nositele nejlepších tradic  literátů říše středu představuje další z řady světlých počinů Česko – čínské spolupráce na poli kultury a umění.