108 Haiku

Ojedinělý projekt, který přímo fyzicky propojuje současné umělce působící v Evropě i samotné Asii. Forma haiku oslovuje po celém světe nespočet čtenářů, umělců a významných literátů. Díky této formě došlo k propojení umělců Wu Yi, Jiřího Straky a Jakuba Zemana s podporou společnosti Bušido, která  celý projekt realizuje.

Kniha se bude pyšnit ne jen sto osmi haiku od Jakuba Zemana, ale i ilustracemi malíře, sinologa Jiřího Straky a předmluvou profesora Pekingské akademie výtvarných umění  a jednoho z nejvýznamnějších umělců dnešní Číny Wu Yi.

Při realizaci tohoto počinu se sešel Zeman, japanolog, a Straka, sinolog, aby v kombinaci krátké sedmnáctislabičné básně haiku a monochromní tušové malby vyjádřili své vnímání umění okamžiku, každý optikou své disciplíny.

Oba autory spojuje kromě dlouholetého přátelství fakt, že ačkoliv oba dodržují dálněvýchodní formu, dávají jí vlastní obsah, který může být středoevropský stejně jako čínský nebo japonský. Jejich tvorba pramení z osobního prožitku, usiluje o autenticitu, není vykalkulovaná.

Počet sto osm básní představuje sto osm buddhistických iluzí (japonsky gan), symbolizujících neustálou proměnu forem, přičemž jak tato transformace, tak vědomí pomíjivosti všech dějů i jevů inspiruje přemýšlivého tvůrce k osobitému zření, promítajícího se i do tvorby.

Předmluvu napsal jeden z nejvýznačnějších  současných čínských malířů, profesor Wu Yi.